Títol
2017.04 Decret salaris alts càrrecs.pdf
2017.05.16 Sesión extraordinaria
2017.05.16 Sessió extraordinària
2017.05 Decret salaris alts càrrecs.pdf
2017.06.02 Sesión ordinaria
2017.06.02 Sessió ordinària
2017.06.12 Borsa treball conserje manteniment piscina. ANUNCI BOP.pdf
2017.06.12 Borsa treball conserje manteniment piscina. INSTÀNCIA.pdf
2017.06.12 Borsa treball conserje manteniment piscina. MODEL AUTOBAREMACIÓ.pdf
2017.06.12 Borsa treball conserje manteniment piscina. SOLICITUD ANTECEDENTS PENALS SEXUALS.pdf
2017.06.12 Borsa treball conserje manteniment piscina poliesportiu Drova. BASES.pdf
2017.06.12 Borsa treball conserje-manteniment piscina poliestportiu Drova. BAN CREACIÓ BORSA.pdf
2017.06.13 Borsa treball coordinador escoleta d.estiu. ANUNCI BOP.pdf
2017.06.13 Borsa treball coordinador escoleta d.estiu. BAN CREACIÓ BORSA.pdf
2017.06.13 Borsa treball coordinador escoleta d.estiu. BASES.pdf
2017.06.13 Borsa treball coordinador escoleta d.estiu. INSTÀNCIA.pdf
2017.06.13 Borsa treball coordinador escoleta d.estiu. MODEL AUTOBAREMACIÓ.pdf
2017.06.13 Borsa treball coordinador escoleta d.estiu. SOLICITUD ANTECEDENTS PENALS SEXUALS.pdf
2017.06.16 Borsa treball conserje manteniment piscina. CONVOCATÒRIA ENTREVISTA
2017.06.16 Borsa treball coordinador escoleta d.estiu. CONVOCATÒRIA ENTREVISTA.pdf
2017.06.20 Borsa treball conserje manteniment piscina. LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS.pdf
2017.06.22 Borsa treball coordinador escoleta d.estiu. LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS.pdf
2017.06.27 Borsa treball conserje manteniment piscina. Decreto de Alcaldía. Aprobación listado definitivo.pdf
2017.06.27 Borsa treball coordinador escoleta d.estiu. Decreto de Alcaldía. Aprobación listado provisional.pdf
2017.06 Decret salaris alts càrrecs.pdf
2017.07.12. Borsa treball conserje mantenimient piscina. ACORD TRIBUNAL MODIFICACIÓ LLISTAT DEFINITIU.pdf
2017.07 Decret salaris alts càrrecs.pdf
2017.08.08 Ban Beca Post Graduats. pdf
2017.08.09 Ban. Contractació bar llar jubilats.pdf
2017.08.09 Ban contratació bar Llar dels Jubilats.pdf
2017.08.09 Ban Voluntariat Ambiental.pdf
2017.08.09 Ban Voluntariat Ambiental.pdf
2017.08.09 Fitxa d'inscripció Voluntariat Ambiental.pdf
2017.08.09 Plec de condicions. Contractació bar llar jubilats.pdf
2017.08.09 Resum plec de condicions administratives. Contractació bar llar jubilats.pdf
2017.08.10 Ban Beca Post.pdf
2017.08.10 Bases Beca Post.pdf
2017.08.10 Inscripció Beca Post.pdf
2017.08.25 Convocatòria entrevista.pdf
2017.08.30 Decret aprovació llistat.pdf
2017.08 Decret salaris alts càrrecs.pdf
2017.09.01 Dictamen de la Comissió Especial de Comptes. Compte General 2016.pdf
2017.09.12 Sesión ordinaria
2017.09.12 Sessió ordinària
2017.09 Decret salaris alts càrrecs
2017.10.19 Borrador Ordenanza fiscal reguladora del precio público para el comedor extraescolar y el servicio d.Escoleta d'estiu
2017.10 Decret salaris alts càrrecs
2017.11.16 Sesión extraordinaria
2017.11.16 Sessió extraordinària
2017.11 Decret salaris alts càrrecs