PLA TERRITORIAL MUNICIPAL FRONT A EMERGÈNCIES DE BARX PLA TERRITORIAL MUNICIPAL FRONT A EMERGÈNCIES DE BARX