Sous, assistències i remuneracions càrrecs polítics - 2018 Sous, assistències i remuneracions càrrecs polítics - 2018