CORPORACIÓ

L'ajuntament és una corporació formada pels regidors electes. El nombre de representants polítics en la corporació depén del tram de població de cada municipi. Està presidida per l'alcalde o alcaldessa, que és elegit d'entre els membres de la corporació una vegada constituïda, i compta amb diversos òrgans de govern sent el plenari el que reuneix a la totalitat dels components de la corporació.

Per a la legislatura 2015-2019, la Corporació Municipal de Barx està formada per 9 Regidors i regidores, inclosa l'Alcaldia-Presidència, que representen a tres grups polítics municipals diferents:

Grup Municipal Ciudadanos: 3 regidors/es.
Grup Municipal Partit Popular: 4 regidors/es.
Grup Municipal PSPV/PSOE: 1 regidor.
No adscrita: 1 regidora.

Miguel Donet Montagut. Ajuntament de Barx.
Logo Ciudadanos. Ajuntament de Barx.

Miguel Donet Montagut

Alcalde

Alcalde del Ayuntamiento de Barx desde junio de 2015. Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos. Estuvo en la oposición durante la legislatura de 2011 – 2015.

Avinguda Corts Valencianes, 2
46758 Barx

Telèfon: 96 280 73 03
Fax: 96 280 72 30

Correu: ajuntament@barx.es

Dedicació: Parcial

Competències

Retribucions

Declaracions de béns

María Teresa Calafat Frasquet. Ajuntament de Barx.
Logo Ciudadanos. Ajuntament de Barx.

María Teresa Calafat Frasquet

Primer Tinent d'Alcalde. Regidora d'Economia i Hisenda

Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Valencia. Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos desde el 2011. Fue Portavoz en la anterior legislatura.

Avinguda Corts Valencianes, 2
46758 Barx

Telèfon: 96 280 73 03
Fax: 96 280 72 30

Correu: hacienda@barx.es

Dedicació: Parcial

Competències

Retribucions

Declaracions de béns

Virgilio Montagut Donet. Ajuntament de Barx.
Logo Ciudadanos. Ajuntament de Barx.

Virgilio Montagut Donet

Regidor d'Urbanisme, Medi Ambient i Turisme

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia. Profesor de Ciclos Formativos en el IES Pare Vitoria de Alcoy. Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos desde 2015.

Avinguda Corts Valencianes, 2
46758 Barx

Telèfon : 96 280 73 03
Fax: 96 280 72 30

Correu: turismo@barx.es

Dedicació: Parcial

Competències

Retribucions

Declaracions de béns

Leonardo Donet Donet. Ajuntament de Barx.
Logo PSOE. Ajuntament de Barx.

Leonardo Donet Donet

Portaveu del Grup Municipal Socialista. Regidor de Cultura i Esports

Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valencia y Máster Universitario en Historia del Arte y Cultura Visual por la Universidad de Valencia y la UJI. Concejal del Grupo Municipal Socialista desde 2015.

Avinguda Corts Valencianes, 2
46758 Barx

Telèfon: 96 280 73 03
Fax: 96 280 72 30

Correu: cultura@barx.es

Dedicació: Parcial

Competències

Retribucions

Declaracions de béns

María Adela Donet Chaveli

Regidora. No adscrita.

Avinguda Corts Valencianes, 2
46758 Barx

Telèfon: 96 280 73 03
Fax: 96 280 72 30

Correu:

Declaracions de béns

Logo Partit Popular. Ajuntament de Barx.

María Hernandis Bohigues

Portaveu Grup Municipal Partit Popular. Regidora

Avinguda Corts Valencianes, 2
46758 Barx

Telèfon: 96 280 73 03
Fax: 96 280 72 30

Correu:

Declaracions de béns

Logo Partit Popular. Ajuntament de Barx.

Daniel Donet Mahiques

Regidor

Avinguda Corts Valencianes, 2
46758 Barx

Telèfon: 96 280 73 03
Fax: 96 280 72 30

Correu:

Declaracions de béns

Logo Partit Popular. Ajuntament de Barx.

Miguel Miñana Climent

Regidor

Avinguda Corts Valencianes, 2
46758 Barx

Telèfon: 96 280 73 03
Fax: 96 280 72 30

Correu:

Declaracions de béns

Logo Partit Popular. Ajuntament de Barx.

Esther Vidal Badenes

Regidora

Avinguda Corts Valencianes, 2
46758 Barx

Telèfon: 96 280 73 03
Fax: 96 280 72 30

Correu:

Declaracions de béns